Kachňákovy listy z památníku

Realita v čase a prostoru