Kachňákovy listy z památníku

Budovatelský rok 1997