Kachňákovy listy z památníku

Rok dobrodružných výprav 1995