Kachňákovy listy z památníku

Rok letního Slunce 1982