Kachňákovy listy z památníku

Rok morálních hodnot a přátelství 1988