Kachňákovy listy z památníku

1998 - Rok osvobození se