Kachňákovy listy z památníku

Rok přátel, setkání a změn 1993