fotogalerie

fotogalerie roku 1983

fotogalerie roku 1985

fotogalerie roku 1984

fotogalerie roku 1981

fotogalerie roku 1982

fotogalerie roku 1986

fotogalerie roku 1987

fotogalerie roku 1988

fotogalerie roku 1989

fotogalerie roku 1990

fotogalerie roku 1991

fotogalerie roku 1992

fotogalerie roku 1993

fotogalerie roku 1994

fotogalerie roku 1995

fotogalerie roku 1996

fotogalerie roku 1997

fotogalerie roku 1998

fotogalerie roku 1999

fotogalerie roku 2004 a dalších

fotografie Z Kanady - Yukon territory - Whitehorse